บริษัท ไวซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
436 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Tel : 053 244 455
Fax : 053 244 456
Mobile: 0 900 300 200
Email : contact@wizeproperty.com
Call 0 5324 4455

Copyright By Wize Property Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Chiangmaizone.com